Krisecentret tilbyder voldsramte kvinder og deres børn midlertidigt ophold, krisehjælp og rådgivning i sikre rammer. Krisecentret hjælper med at kontakte skadestue, politi, kommune og øvrige relevante instanser. Vi støtter dig i et samarbejde med din hjemkommune.

Hver beboer har egen kontaktperson, og under opholdet er man i tæt kontakt med et tværfagligt team.
Medfølgende børn får ligeledes mulighed for samtaler, alt efter det enkelte barns behov. Vi taler med barnet om det at bo på et krisecenter, barnets forhold til både far og mor, barnets vrede og smerte, angst og savn samt om den usikre fremtid. Mor tilbydes råd og vejledning ift. barnets trivsel.
Det faglige personale består af 1 leder, 3 pædagoger, 1 socialrådgiver, 1 praktisk medarbejder og 1 adm. medarbejder.
Tolk rekvireres efter behov.

Kolding Krisecenter har ca. 40 frivillige vagter tilknyttet, som bidrager med støtte til kvinder og børn i form af omsorg og socialt samvær. De frivillige indgår i vagtplanen aften og nat, weekender og helligdage, så krisecentret kan holdes døgnåbent.
Maryfondens Råd til Livet tilbydes til alle kvinder under opholdet. Råd til Livet er et tilbud om både økonomisk og juridisk rådgivning fra henholdsvis en bankrådgiver og en jurist.
Efterværn: Tidligere beboere tilbydes opfølgende samtaler og deltagelse i sociale aktiviteter. Derudover vil alle blive tilbudt rådgivning af den koordinerende sagsbehandler fra bopælskommunen i op til et ½ år efter udflytning. Indtil 2020 er der mulighed for at deltage i gruppesamtaler med en psykolog fra Lev Uden Vold.