GENERALFORSAMLING

I henhold til gældende vedtægter vil generalforsamling afholdes hvert år i  februar.

 

Generalforsamling den 19. februar 2018 for Kolding Krisecenter
Dagsorden til generalforsamling for Kolding Krisecenter

Kl. 17.00 – 18.00 Festligt indslag
Kl. 18.00 – 19.00 Fællesspisning
Kl. 19.00 – 21.00 Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra arbejdsgrupperne
4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i Midtgården, Rød sal, Nicolaiplads 10, 6000 Kolding.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Kolding Krisecenter

 

Se vedtægter her