Kolding Krisecenter samarbejder med alle relevante instanser.

Vi samarbejder blandt andre med:
Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK), krisecentre på landsplan, Lev uden vold, kommuner (som f.eks. familie afdelinger, jobcenter og psykiatri og borgerservice), politi, skadestuen, Misbrugscenteret i Kolding, daginstitutioner, skoler, psykologer, Maryfonden, Familieretshuset, Udlændingestyrelsen og Socialministeriet.

Det er muligt at komme i virksomhedspraktik eller praktik, hvilket også inkluderer et samarbejde med jobcentre og forskellige uddannelsesinstitutioner.