Hvad er vold?

”Vold er en handling eller en trussel, der – uanset formålet – er egnet til at skade en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen.
Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører volden. Vold kan være en bevidst handling eller en handling der sker i effekt.
Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

(Socialstyrelsens definition)

Der findes flere former for vold. Fysisk, psykisk, digital, seksuel, materiel og økonomisk vold.

Eksempler på fysisk vold er når du bliver: slået, skubbet, rusket, fastholdt, sparket, forsøgt kvalt, udsat for vold med våben eller genstande og forhindret i at få opfyldt dit behov for søvn og mad.

Eksempler på psykisk vold er når du bliver: latterliggjort, ydmyget, kritiseret og kaldt øgenavne, ikke har indflydelse på din påklædning og dine holdninger, isoleret, kontrolleret og overvåget, beskyldt for at være psykisk syg, forfulgt og udspioneret.

Eksempler på digital vold er, når du bliver: overvåget og kontrolleret, i forhold til hvem man taler i telefon med eller chatter med og når du modtage trusler om forskellige former for vold via digitale medier, få delt nøgenbilleder mod sin vilje eller få hacket sin telefon, så der skaffes adgang til personfølsomme oplysninger såsom opkald, sms’er og adgang til GPS.

Digital vold er en form for psykisk vold, der minder meget om stalking. Det særlige ved den digitale vold er, at overgrebene udelukkende foregår online, som på de sociale medier og på telefon.

Eksempler på seksuel vold er når du bliver: tvunget til sex, presset til former for sex du ikke har lyst til, f.eks. mishandlende og nedgørende sex, prostitution og voldtægt.

Eksempler på materiel vold er når: dine ting bliver ødelagt eller taget fra dig, f.eks. dine fotos der bliver klippet i stykker, tøj, makeup eller mobil der bliver kastet med eller udsat for hærværk.

Eksempler på økonomisk vold er, når du bliver: forhindret i at råde over egen økonomi, forhindret i at have en indtægt og dermed presset til at bede om penge, forhindret adgang til at vide noget om fælles økonomi, tvunget til at underskrive et lån eller blive gældssat på anden vis.

Mange voldsudsatte bliver udsat for flere former for vold samtidig og det voldelige forhold udvikles typisk over tid, volden tiltager ofte i grovhed og hyppighed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, mens volden langsomt tiltager og bliver værre.
Volden kan give voldsudøveren en følelse af kontrol og en oplevelse af magt. Et voldeligt forhold er ikke ligeværdigt. Volden er altid voldsudøverens ansvar.

Der er ingen personlige egenskaber, situationer eller hændelser, der retfærdiggør voldelige handlinger.

For mere info:

https://levudenvold.dk/viden-og-fakta/
http://www.lokk.dk/Viden-om-vold/Hvad-er-vold/http:/

http//www.danskstalkingcenter.dk

http//www.dialogmodvold.dk (Målgruppe: Voldsudøveren)

http//www.danskstalkingcenter.dk

http//www.dialogmodvold.dk (Målgruppe: Voldsudøveren)