Kærestevold

Fakta om kærestevold

7,4 % unge kvinder og 4,8% unge mænd med kæresteerfaringer i alderen 16-24 år har det seneste år været udsat for en eller flere former for kærestevold. Heraf udsættes omkring 10.000 kvinder og 5.500 mænd årligt for fysisk kærestevold i Danmark.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed: Kærestevold i Danmark, 2012.

 

Hvem rammes af kærestevold?

Kærestevold kan ske for alle uanset alder, uddannelse, etnicitet og seksuel orientering. Både kvinder og mænd kan risikere at få en voldsom kæreste.

Kærestevold sker hyppigere i forhold, som har varet under seks måneder, og blandt unge, der ikke bor sammen. Helt unge kvinder, der ikke har så stor erfaring med kæresteforhold, har den største risiko for at opleve kærestevold.

Forskellige former for kærestevold

Kærestevold er ikke bare fysisk vold. Man kan inddele volden i fem forskellige typer:

Psykisk vold
Fx hvis man bruger ord til at skade, true, såre, nedgøre, ydmyge eller kontrollere sin kæreste, eller hvis man truer med at skade sig selv.

Elektronisk vold
Fx hvis man bruger mobiltelefon eller digitale medier til at kontrollere, overvåge, stalke eller hænge kæresten ud, fx ved at dele seksuelle billeder af kæresten, uden at få lov.

Fysisk vold
Fx hvis man skader sin kæreste på kroppen med slag, spark og stik, nægter sin kæreste søvn, eller holder sin kæreste fast med magt.

Seksuel vold
Fx hvis man presser sin kæreste til seksuelle handlinger, som kæresten ikke har lyst til.

Materiel vold
Fx hvis man ødelægger sine egne eller kærestens ting, tager ting fra kæresten eller bruger kærestens penge, uden at få lov.

Følgevirkninger

Psykiske problemer er en af de følgevirkninger, der tit er ved kærestevold. Unge, der er udsat, lider mange gange af tristhed og søvnbesvær, og de har et større forbrug af lægemidler mod angst og depression end andre unge. I den mere alvorlige kategori af følgevirkninger er selvskadende adfærd og selvmordsforsøg.

For de fleste gælder det, at kærestevold er svært at snakke om. Hvis vi tør snakke om volden og dens konsekvenser, kan vi være med til at skabe et samfund, der ikke tolererer eller accepterer kærestevold.

Hvorfor begår nogen vold?

Unge, der begår vold, har som regel en lav selvfølelse. De kan føle, at deres liv er ude af kontrol, og tro, at de kan få kontrol ved at få magten over fx deres kæreste.
En voldelig kæreste har ofte
 • Et lavt selvværd og ved ikke, hvordan han/hun skal komme af med sin vrede eller frustration
 • Et misbrug af alkohol eller stoffer
 • Voldelige venner
 • Problemer i skolen
 • Ingen støtte hjemmefra
 • Været udsat for omsorgssvigt og været vidne til vold i hjemmet.

Kærestevold

En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed (2012) viser, at cirka 9.500 unge kvinder og 5.500 unge mænd i alderen 16-24 år udsættes for fysisk vold fra en kæreste.

 

 

Vold i familien er tabu, og vold mellem unge piger og drenge, som er kærester, kaldet kærestevold, er ikke mindre tabubelagt. Det bevirker, at de unge ikke får den nødvendige hjælp og støtte.

Hvis man som ung bliver udsat for kærestevold, har man større risiko for senere at blive udsat for partnervold. Ved at forebygge kærestevold kan vi samtidig forebygge partnervold senere i livet og dermed sikre, at børn ikke udsættes for vold i familien.

Der er derfor et stort behov for at få brudt tabuet og tavsheden omkring volden. Kærestevold forekommer hyppigst i forhold, som har varet under 6 måneder og oftest blandt kærester, som ikke bor sammen. Det er altså de helt unge, der er i størst risiko for at blive udsat for kærestevold.

Undersøgelsen viser desuden, at unge som har seksuel debut i en tidlig alder, inden de er fyldt 14 år, har en markant øget risiko for at blive udsat for fysisk vold af en kæreste, sammenlignet med unge som har seksuel debut i 16-18-års alderen.

Unge, der har været udsat for kærestevold, har en lavere tolerance for, hvornår der er tale om vold, og de kan finde det nødvendigt at gribe til vold for ikke selv at blive udsat for vold.

Forebyggelse af kærestevold
Flere unge i undersøgelsen påpeger at forebyggelse af kærestevold bør ske gennem undervisning om kæresteforhold og vold som led i seksualundervisningen.

LOKK har udarbejdet et undervisningsmateriale og en mobilapplikation, som har til formål at skabe debat og sprede viden om, hvad det vil sige at være en god og ordentlig kæreste. Materialet rummer en lang række problemstillinger, temaer og bud på løsninger, som kræver, at de unge tager stilling. Det giver de unge mulighed for at forholde sig til eget kæresteforhold eller til at hjælpe og støtte en ven eller veninde.

LOKK håber, at såvel film som spil kan hjælpe de unge til at turde sætte egne grænser, at turde være åbne og som ven eller veninde at turde spørge ind til problemerne. Kærestevold kan ske for alle.

ADVARSELSTEGN HOS DIN TEENAGER – HVAD KAN DU SE?

Her er nogle tegn, der kan betyde, at din teenager er i et usundt eller voldeligt forhold:

 • Din datter eller søn undskylder og finder på forklaringer for sin kærestes adfærd.
 • Din datter eller søn mister interessen for aktiviteter, der var vigtige for hende eller ham før forholdet.
 • Hun/han holder op med at bruge tid sammen med venner og veninder og bliver mere og mere isoleret.
 • Kæresten er meget jaloux
 • Kæresten kontrollerer konstant din datter eller søn med opringninger og sms’er
 • Din datter eller søn nævner kærestens voldelige adfærd, men gør straks efter grin med det.
 • Du oplever, at kæresten blive rasende, slår på eller smadrer ting.
 • Din datter eller søn har uforklarlige skader, fx blå mærker, og kommer med forklaringer, der virker utroværdige.