Vi har forsøgt at opsætte de forventninger, der er til dig, der er (eller ønsker at være) frivillig i Kolding Krisecenter

– Ansvarlighed
Fremmøde til gruppemøde og de påtagede vagter (mindst 2-3 vagter pr måned)
Dækning af gruppens vagter
Brandrunde
Generalforsamling

– Rummelighed
Respekt og ydmyghed for kvinder/ børn og deres forskellige levemåder, værdier og beslutninger for deres liv.
Respektere at huset er beboernes private hjem

– Situationsfornemmelse
At du kender din rolle og dine kompetencer i huset og en bevidsthed om hvorfor du har valgt at være frivillig på Kolding Krisecenter
At du kan skelne mellem dine og andres problemer

– Ærlighed og åbenhed
Indstillet på at drøfte eventuelle opstående problemer og uoverensstemmelser med den daglige leder og med de fastansatte.
Åbenhed og støtte hinanden i gruppen

Engagement
Synlighed overfor beboerne under vagter
Aktiv og deltagende sammen med vores beboere under vagter
Dækning af vagter
Tage selvstændige beslutninger

– Bruge hinanden i gruppen
Kollegial supervision ved usikkerhed eller oplevelser der er brug for at blive diskuteret.
Samarbejdsvillig i forhold til dækning af vagter

– Positivt livssyn / sunde og hele mennesker
Er indstillet på forandringer og at ville bidrage til husets gode atmosfære

Hvilke opgaver kan du ud over vagtdækning som frivillig løse?

Der er også andre muligheder for at gøre en forskel for vores beboere og det kunne være:
– Være besøgsven både under udflytning og ved ophold i egen bolig
– Lave en flyttegruppe, som træder til ved udflytning fra krisecenteret
– Frisør tilbud
– Deltage i efterværnsaktiviteter og andre arbejdsgruppe

Vi tilbyder:

Der tilbydes et introkursus for alle nye frivillige. Alle frivillige indbydes til et evalueringsmøde efter ca. ½ år.

Når du har været aktiv frivillig i 1 år, kan du få en udtalelse fra Kolding Krisecenter.

Der afholdes fast 3 arrangementer om året:
– Sommerfest, julefrokost og generalforsamling.

Der afholdes løbende kurser og andre aktiviteter.