Krisecentret tilbyder voldsramte kvinder og deres børn midlertidigt ophold, krisehjælp og rådgivning i sikre rammer.
Hver beboer har egen kontaktperson. Kontaktpersonen støtter kvinden i psykologiske, sociale og praktiske udfordringer. Der er løbende samtaler mellem kontaktpersonen og kvinden under hele forløbet, samtidig med at kvinden støttes i samarbejde med hjemkommunens koordinerende rådgivning.  Kvinderne tilbydes deltagelse i gruppeforløb sammen med de andre kvinder og to medarbejdere samt individuelle psykolgsamtaler.
Formålet er altid at styrke kvinden og derfor er det hjælp til selvhjælp.
Medfølgende børn har også en kontaktperson. Kontaktpersonen taler med barnet om det at bo på et krisecenter og om oplevelserne med vold samt barnets forhold til både far og mor. Barnet tilbydes psykologsamtaler. Mor tilbydes råd og vejledning ift. barnets trivsel.
Det faglige personale består af 1 leder, 3 pædagoger, 3 socialrådgiver, 1 praktisk medarbejder og 3 aften- og nattevagter.
Tolk rekvireres efter behov.
Krisecentret hjælper med at kontakte skadestue, politi, kommune og øvrige relevante instanser.

Kolding Krisecenter har ca. 20 frivillige vagter tilknyttet, som bidrager med støtte til kvinder og børn i form af omsorg og socialt samvær. De frivillige indgår i vagtplanen om søndagen og på helligdage  og er også aktive i forskellige aktivitetsgrupper såsom efterværn, udflytningsgrupper, gå-ven og besøgsven.

Maryfondens Råd til Livet tilbydes til alle kvinder under opholdet. Råd til Livet er et tilbud om både økonomisk og juridisk rådgivning fra henholdsvis en bankrådgiver og en jurist.
Efterværn: Tidligere beboere tilbydes opfølgende samtaler og deltagelse i sociale aktiviteter. Derudover vil alle blive tilbudt rådgivning af den koordinerende sagsbehandler fra bopælskommunen i op til et ½ år efter udflytning.