Klageadgang og klageprocedurer

Klager over forhold i Kolding Krisecenter:

Eventuelle klager over forhold i Kolding Krisecenter rettes i første omgang til den daglige leder. Føler beboeren sig ikke hørt kan der klages til bestyrelsen. Føler beboeren sig stadig ikke hørt, kan der klages til Socialtilsyn Syd.

Whistleblower ordning ved Socialtilsyn Syd.

Hvis du som beboer på Kolding Krisecenter har oplysninger om bekymrende forhold og du trods italesættelse af dette, overfor personalet og leder, ikke oplever dig hørt og taget alvorlig, kan du henvende dig til Whistleblower ordningen i Socialtilsyn Syd på telefon: 72531999

Hvis du bliver udskrevet imod din vilje, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen afgives mundtligt eller skriftligt til husets leder. Hvis du ikke får medhold i din klage, vil din klage blive sendt til ankestyrelsen.

 

Klager over afvisning af indskrivning på Kolding Krisecenter:

Hvis du bliver afvist, når du henvender dig om et ophold på Kolding Krisecenter og afvisningen ikke skyldes pladsmangel, har du mulighed for at klage over afvisningen. Klagen rettes mundtligt eller skriftligt til krisecentrets leder via telefon eller mail.