I Kolding Krisecenter bor der ca. 45-50 kvinder om året.

Det er kvinder med vidt forskellig social og kulturel baggrund,og det er kvinder i alle aldersgrupper, der udsættes for vold.

Fælles for kvinderne er, at de har været udsat for forskellige typer vold eller trusler herom, oftest fra enten ægtefælle eller samlever.
De fleste af kvinderne har tidligere erfaringer med vold, enten fra deres opvækst eller fra tidligere partnere.
De har ofte et sparsomt eller intet brugbart netværk.

Flertallet af kvinderne har andre personlige problemstillinger udover volden:

. Skilsmisse
· Forældremyndighed
· Økonomi
· Bolig i fremtiden
· Arbejde
· Uddannelse

Der er således i mange tilfælde behov for en helhedsorienteret indsats.

Det er kvinder, som har brug for professionel hjælp og en kontinuerlig kontakt til at kunne samle mod og styrke til at opdage og påbegynde en personlig udvikling i forhold til ikke at lade sig udsætte for vold eller grænseoverskridende adfærd fra deres tidligere, nuværende eller kommende partner.

Kolding krisecenter er et midlertidigt botilbud til kvinder med eller uden børn, som ikke kan bo i eget hjem på grund af fysisk og/eller psykisk vold eller trusler herom. (Læs mere her)

Der er plads til 9 kvinder over 18 år og deres medfølgende børn. Dog kan der højst være 16 børn indskrevet. Kvinden har en egenbetaling pr. døgn for kost, vask og internet. (se mere på denne side)

Kolding krisecenter modtager som udgangspunkt ikke psykisk syge eller kvinder med misbrugsproblemer, her gælder der særlige regler. For at bo her skal man være selvhjulpen, og man skal selv kunne tage vare på sine børn.

Ca. 30 – 40 % af kvinderne er af anden etnisk baggrund. De har ofte ganske særlige problemer udover volden, f.eks. fordi de kan være udvisningstruede.
Tolk rekvireres efter behov.

Kolding krisecenters belægningsprocent – se under statistik