GENERALFORSAMLING

I henhold til gældende vedtægter vil generalforsamling afholdes hvert år i  februar.

 

Generalforsamling afholdes de 24. februar 2020 for Kolding Krisecenter

Kl. 17.00 – 18.00 Oplg
Kl. 18.00 – 19.00 Fællesspisning
Kl. 19.00 – 21.00 Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra arbejdsgrupperne
4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i Midtgården, Nicolaiplads 10, 6000 Kolding.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Kolding Krisecenter

 

Se vedtægter her