GENERALFORSAMLING

I henhold til gældende vedtægter vil generalforsamling afholdes hvert år i  februar.

Næste Generalforsamling for Kolding Krisecenter afholdes den 27. februar 2023.

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Beretning fra arbejdsgrupperne
  4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Eventuelt

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Kolding Krisecenter

Se vedtægter her