GENERALFORSAMLING

I henhold til gældende vedtægter vil generalforsamling afholdes hvert år i  februar.

Generalforsamling for Kolding Krisecenter afholdes virtuelt kl. 17.00-19.00 den 25. februar 2021

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Beretning fra arbejdsgrupperne
  4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Eventuelt

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Kolding Krisecenter

Generalforsamlingen afholdes virtuelt på Microsoft Office – Team. Deltagerne får tilsendt link.

Se vedtægter her