Kolding Krisecenters personale sammensætning:

1 daglig leder som er socialrådgiver og sociolog
1 socialrådgiver
3 pædagoger
1 praktisk medarbejder og 1 administrativ medarbejder

 

 

Det faglige personale på krisecentret har særlig viden og erfaringer om volden og dens konsekvenser. De kan derfor yde en specialiseret støtte til både den voldsramte, til pårørende og til offentlige myndigheder.
De er i huset på hverdage i dagtimerne kl. 7-19, lørdag kl. 8-16. Resten af døgnet dækkes af frivillige.

Personalets opgaver
– kontaktpersoner for indflyttede kvinder og børn
– rådgivning og vejledning med udgangspunkt i den individuelles situation
– støtte til kontakt med relevante myndigheder
– børnesamtaler
– aktivitetstilbud til børnene
– praktisk og pædagogisk bistand
– udslusning til egen bolig
– ambulant rådgivning til voldsramte kvinder, pårørende og fagpersoner
– udvikling af området
– administrative opgaver
– rengøring og andre praktiske opgaver

Listen er ikke udtømmende.