Børn i familier med vold

”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældre eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Hver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare”. Kilde: Socialstyrelsen 2013: Definition af vold. Vejledning til kommunernes beredskab.

Det påvirker børn negativt at vokse op i en voldsramt familie. Volden har konsekvenser for børnenes trivsel og udvikling.

Det ses ofte at børn i voldelige hjem:
– Lever i en hverdag præget af uforudsigelighed, afstraffelse, ydmygelser og trusler.
– Holder volden hemmelig.
– Dækker over deres forældre og det kaos, de oplever derhjemme.
– Bebrejder sig selv volden.
– Kan isolere sig og kan opleve en følelse af skyld og skam.
– Plages af uro, angst, stress, mavepine og søvnproblemer.
– Kæmper med lavt selvværd og tristhed.
– Har en stor ansvarsfølelse for familiens trivsel.