Er du voldsramt?

  • Bestemmer din partner hvad du må?
  • Føler du dig nedgjort og ydmyget?
  • Er du bange eller nervøs?
  • Føler du dig overvåget?
  • Føler du dig kontrolleret?
  • Gør du ting du ikke har lyst til for at skabe fred?
  • Føler du at uanset hvad du gør er det forkert?
  • Er du blevet truet eller slået?

Volden kan vise sig på mange måder og vil ofte blive gentaget i mønstre over tid. Volden er nedbrydende for din selvforståelse og det kan blive svært at opretholde dine grænser. Mange bliver i tvivl, om det er rigtigt, det de oplever og om de har ret til at sige fra. For at bryde mønstrene og komme ud af volden er der ofte brug for hjælp fra andre.

Erfaringen viser, at volden rammer bredt og i alle samfundslag.