Kolding krisecenter logoFORLAD SIDE
Kolding krisecenter logo
FORLAD SIDE

Bliv frivillig

Har du lyst og overskud til at bruge noget tid på frivilligt (ulønnet) socialt arbejde, hører vi meget gerne fra dig. Benyt kontaktformularen nederst på denne side.

Når du har udfyldt formularen, bliver du kontaktet af Kolding krisecenter, og du og husets leder aftaler en indledende samtale.

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde dig, der har lyst til at være frivillig, og hvad vi forventer af dig under formularen.

Bliv frivillig

Send en mail med formularen herunder, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Frivillig på Kolding krisecenter

For at du kan fungere godt som vagt og selv have glæde af at være det får du såvel mundtlig som skriftlig introduktion til arbejdet, som vil foregå via en samtale med en ansat. De frivilliges tovholder vil kontakte dig og få dig oprettet i både Holdsport og på frivilliggruppen på FB.

Du starter med mindst 3 "føl-vagter" hvor du har vagter sammen med erfarne frivillige. De vil sætte dig ind i hvordan telefoniske henvendelse tackles og hvordan du modtager kvinder og børn i krise. Først når du synes du er klar til det, prøver du at tage en vagt alene.

Du tilbydes løbende at deltage i relevante kurser, møder og socialt samvær for alle frivillige og ansatte.

Nye regler giver fra 1. januar 2018 dagpengemodtagere og efterlønnere mulighed for at udføre frivilligt ulønnet arbejde i hhv. 10 og 15 timer om ugen uden fratræk i deres ydelse. For mennesker på fleksydelse er der ingen begrænsning for, hvor mange timer de kan udføre frivilligt ulønnet arbejde.

At være frivillig på Kolding Krisecenter

Krisecentret har ca. 12 frivillige tilknyttet, der bidrager med at kvinder og børn kan føle sig sikre under deres ophold og at de samtidig får støtte, omsorg og socialt samvær. De frivillige dækker vagter om søndage. det er vagter af 3-4 timer varighed.

Hvilke opgaver kan du ud over vagtdækning som frivillig løse?

Der er også andre muligheder for at gøre en forskel for vores beboere og det kunne være:

  • Være besøgsven både under udflytning og ved ophold i egen bolig
  • Lave en flyttegruppe, som træder til ved udflytning fra krisecenteret
  • Frisør tilbud
  • Deltage i efterværnsaktiviteter og andre arbejdsgruppe

Vi tilbyder

Du vil blive en del af en velfungerende frivilliggruppe bestående af ressourcestærke kvinder over 20 år. Gruppen mødes hver anden måned, hvor vagterne fordeles og I sparrer om de problemstilliger, som er relevante.

Du skal deltage i et intro-kursus indenfor det første år som frivillige. Du vil også blive indbudt til et evalueringsmøde. Når du har været aktiv frivillig i 1 år, kan du få et dokumentationsbevis for, at du er frivillig på krisecentret.

Der afholdes fast 3 arrangementer om året: Sommerfest, julefrokost og generalforsamling.

Der afholdes løbende kurser og andre aktiviteter.

Forventninger til dig

Ansvarlighed

Fremmøde til gruppemøde og mindst to vagter pr måned)

Rummelighed

Respekt og ydmyghed for kvinder/ børn og deres forskellige levemåder, værdier og beslutninger for deres liv.

Respektere at huset er beboernes private hjem

Situationsfornemmelse

At du kender din rolle og dine kompetencer i huset og en bevidsthed om hvorfor du har valgt at være frivillig på Kolding Krisecenter.

At du kan skelne mellem dine og andres problemer.

Ærlighed og åbenhed

Indstillet på at drøfte eventuelle opstående problemer og uoverensstemmelser med den daglige leder og med de fastansatte.

Åbenhed og støtte hinanden i gruppen.

Engagement

Synlighed overfor beboerne under vagter.

Aktiv og deltagende sammen med vores beboere under vagter.

Dækning af vagter.

Tage selvstændige beslutninger.

Bruge hinanden i gruppen

Kollegial supervision ved usikkerhed eller oplevelser der er brug for at blive diskuteret.

Samarbejdsvillig i forhold til dækning af vagter.

Positivt livssyn / sunde og hele mennesker

Er indstillet på forandringer og at ville bidrage til husets gode atmosfære.

Læs vores frivilligpolitik her