Kolding krisecenter logoFORLAD SIDE
Kolding krisecenter logo
FORLAD SIDE

Kolding krisecenter - Vores historie

Kolding Krisecenter havde 40 års jubilæum i januar 2023.

Og her er lidt om krisecentrets historie:

I slutningen af 1970’erne opstod der i Danmark en øget debat om vold mod kvinder, og der blev arbejdet på oprettelse af kvindekrisecentre rundt om i landet. Et af resultaterne af dette arbejde var oprettelsen af Dannerboligerne i Grevinde Danner Stiftelsen i København.

Inspireret af Dannerhuset undersøgte forskellige kvindeorganisationer i Kolding i 1980 om der var et behov for et krisecenter i Kolding. Det var en bredt sammensat forsamling lige fra Dansk Kvindesamfund, fagforeninger, socialistiske kvinder og Rødstrømper. Et stormøde med 200 deltagende kvinder blev afholdt på Klostergården i Den Blå Sal i september 1981. Ca. 100 meldte sig til arbejdsgrupper for at oprette et kvindekrisecenter i Kolding.

Der blev nedsat diverse arbejdsgrupper, som udarbejdede retningslinjer for, hvordan man mente et krisecenter skulle bygges op, bl.a. fuld offentlig finansiering, ingen registrering af kvinderne, hjælp til selvhjælp-princippet, flad struktur baseret på frivillige, kun kvinder i huset.

Der skulle findes et egnet hus og man skulle tilrettelægge vagtsystem og uddannelse af de frivillige. Sidst men ikke mindst skulle der forhandles om driftstilskud med amt og kommune, og resultatet blev, at begge parter var villige til en forsøgsordning. Krisecenteret blev en selvejende institution. Det var fra starten amtets ønske, at det skulle være økonomisk overkommeligt for de selvbetalende kvinder at bo på et krisecenter, derfor blev brugerbetalingen sat meget lavt.

Endelig faldt alt på plads og Kvindehuset i Kolding, som det kom til at hedde, kunne åbne i januar 1983. Åbningen blev markeret med åbent hus i Kvindehuset. I starten rådede Kvindehuset kun over 1. og 2. etage af bygningen Blæsbjerggade 3. Der var 3 beboerrum, køkken, dagligstue, badeværelse, kontor og samtalerum samt gård og kælder. Det var meget trangt, og der var næsten altid fuldt hus. Senere kom Skolegade 1 til - det gav yderligere 2 beboerrum og 2 badeværelser.

De ca. 100 frivillige var inddelt i vagtgrupper, som dækkede hele døgnet. Der blev ansat en socialrådgiver 20 timer om ugen samt en eller flere personer, som var i aktivering.

Hidtil havde de frivillige varetaget de fleste opgaver i samarbejde med en socialrådgiver ansat på deltid samt skiftende kvinder i midlertidige jobtilbud. Der var ingen formel leder og stadig en flad struktur. Det ændrede sig med indførelsen af en bestyrelse samt forkvinde, hvilket var et krav fra amtet for fortsat at kunne få økonomisk tilskud.

I 1996 blev der indgået driftsaftale med Vejle Amt, og det gav et tiltrængt løft i økonomien, så der kunne ansættes mere uddannet personale: en leder, en pædagog, en pædagogmedhjælper og en husassistent samt nogle timers kontorhjælp.

De ældre bygninger blev renoveret og ombygget i 2000, og krisecentret var i den forbindelse lukket i et år. En ny bestyrelse og nyt personale åbnede huset for beboere den 8. december 2001 med 5 ansatte og ca. 50 frivillige.

I 2004 bevilligede Vejle Amt yderligere en børneperson til hvert af de 4 krisecentre i amtet, og personalet var nu vokset til 5 ansatte: en leder (socialrådgiver), 3 pædagoger og en husassistent.

2006 - 2010 var travle år for krisecentret med flere lange perioder med fuld belægning.

Med udgangen af 2006 blev Vejle Amt nedlagt og Kvindehuset fik pr. 1.1.2007 driftsaftale med Kolding Kommune.

I januar 2008 fejrede Kvindehuset sin 25-års fødselsdag med et stort arrangement på KUC (Kolding Uddannelses Center) med ca. 150 gæster. Der var taler, foredrag og opvisning i mavedans og udstilling af arbejder af lokale kunsthåndværkere.

Kolding kommune tilbød krisecenteret et lejemål i plejehjemmet Basagerhus i Nr. Bjert, og bestyrelsen besluttede at tage imod tilbuddet om at leje 1. og 2. etage af Basagerhus. Kolding krisecenter flytter ind i Basagerhus d. 1.4. 2014. Det gav plads til at krisecentret nu kunne huse 7 kvinder og 12 børn mod de 5 kvinder, som huset i Blæsbjerggade hidtil var normeret til.

Den 1. oktober 2021 udvidede Kolding Krisecenter, så der nu blev plads til 9 kvinder og 16 børn. Samtidig blev personalegruppen udvidet med en socialrådgiver. Fra den 1. januar 2022 blev der ansat 3 aften/nattevagter.

Der er således ansat 1 leder, 3 pædagoger, 3 socialrådgivere, 1 praktisk medarbejder og 3 aften/nattevagter. Derudover har krisecentret tilknyttet en bogholder og Kolding Kommunes Børnefamiliehus’ psykologer, som varetager psykologsamtalerne med kvinder og børn.

Den 1. januar 2021 blev opgaverne for de frivillige vagter også ændret. De frivillige dækker i dag søndags- og helligdagsvagter og indgår i aktivitetsgrupper, såsom efterværns-, udflytnings- og gå- og legegrupper.

Den 29. januar kunne Kolding Krisecenter fejre 40 års jubilæum. Vi var omkring 80 mennesker samlet på Basagerhus og der var en dejlig stemning. Der deltog tidligere frivillige og bestyrelsesmedlemmer samt tidligere beboere. Der deltog folk fra nærmiljøet, samarbejdspartnere fra NGOére og fra Kolding kommune samt donorer. Der var stande med mulighed for at høre mere om Krisecentrets arbejde, SDTN, bestyrelsen og om de frivilliges arbejde. Der var også mulighed for at købe plakater fra Red min sæter og retro-plakaten, som en tidligere frivillig Åse lavede i 80èrne. Det var guidet rundvisninger på krisecentret og lækker mad. Rækken af taler var lang. Borgmesteren Knus Erik Langhoff og udvalgsformændene for både Børn og uddannelse Hans Holmer og for Social og arbejdsmarked Villy Søvndal holdt tale. Også en tidligere beboer, en tidligere frivillig, bestyrelsesleder Mona Lisa Willads Petersen og krisecentrets leder Britt holdt en tale.

Både frivillige, medarbejdere og bestyrelse løftede i samlet flok, så arrangementet blev en succes.