Kolding krisecenter logoFORLAD SIDE
Kolding krisecenter logo
FORLAD SIDE

Vold er aldrig ok!

Vold mellem mennesker sker desværre alt for ofte og når det sker i familien, så er det særligt slemt.

Når den, du lever sammen med eller har levet sammen med, udsætter dig for gentagende og systematisk nedværdigende adfærd, skubber og slår dig, stalker dig, isolere dig fra dit netværk, optager lån i dit navn eller ødelægger dine tinge, så er du udsat for vold.

Volden vil skade dit selvværd og din virkelighedsopfattelse. Du vil med tiden vænne dig til volden, mens du langsomt mister din identitet.

Du vil derfor havde svært ved at bede om hjælp!

Forældre er barnets vigtigste omsorgspersoner!

Når der er vold i hjemmet, så oplever barnet, at den ene omsorgsperson udsætter den anden omsorgsperson for vold og ingen af de to forældre magter at beskytte barnet.

Det er traumatisk for barnet.

Her kan du finde mere information:

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre - LOKK.dk

Lev uden vold - levudenvold.dk

Alternativ til vold - alternativtilvold.dk

Dialog mod vold - dialogmodvold.dk