BRUG FOR HJÆLP?

RING 75 53 17 81

(akut hjælp ring 1-1-2)

Indkaldelse til Generalforsamling den 27. februar 2023 for Kolding Krisecenter kl. 19.00 – 21.00

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra arbejdsgrupperne

4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Eventuelt

 

Generalforsamlingen afholdes 27. februar 2023 på KUC.

 

 

Vil du hjælpe?

Du har mulighed for at donere til krisecentret
Reg. nr.: 9277
Konto nr.: 4578734444
Pengene kommer kvinder og børn på vores krisecenter til gode.

Huset

Hvordan ser det egentlig ud?

Personale

Hvad kan vi egentlig hjælpe med?

Frivillig

Er det noget for dig?

For den ansatte med kontakt med en voldsramt kvinde

Vil du være frivillig?
tlf. 75 53 17 81 eller

skriv her

Button Text
Button Text