Kolding krisecenter logoFORLAD SIDE
Kolding krisecenter logo
FORLAD SIDE

Hvad er vold

Volden kan vise sig på mange måder.

Volden vil ofte blive gentaget i mønstre over tid. Volden er nedbrydende for din selvforståelse og det kan blive svært at opretholde dine grænser. Mange bliver i tvivl, om det er rigtigt, det de oplever og om de har ret til at sige fra. For at bryde mønstrene og komme ud af volden er der ofte brug for hjælp fra andre.

Voldsformerne er fysisk, psykisk, digital, seksualiseret, materiel og økonomisk vold samt stalking.

Mange voldsudsatte bliver udsat for flere former for vold samtidig og det voldelige forhold udvikles typisk over tid. Volden tiltager ofte i grovhed og hyppighed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, mens volden langsomt tiltager og bliver værre.

Volden kan give voldsudøveren en følelse af kontrol og en oplevelse af magt. Der kan ofte ses en intensivering af volden i forbindelse med sociale begivenheder i familien, såsom fødsler, fødselsdage og flytning.

Nedenfor ses en beskrivelse af de forskellige voldsformer.

Fysisk vold er blandt andet, når kvinden bliver: slået, skubbet, rusket, fastholdt, sparket, forsøgt kvalt, udsat for vold med våben eller genstande og forhindret i at få opfyldt behovet for søvn og mad.

Psykisk vold er, når kvinden bliver truet, latterliggjort, ydmyget, kritiseret og kaldt øgenavne, ikke har indflydelse på egen påklædning og holdninger, bliver isoleret, kontrolleret og overvåget, beskyldt for at være psykisk syg og/eller forfulgt og udspioneret.

Stalking kan betegnes som en form for psykisk vold.  

Stalking defineres som gentagende hændelser, der opleves krænkende eller forstyrrende for det menneske, der udsættes herfor. Det kan blandt andet dreje sig om at blive forfulgt, overvåget, at modtage gentagne sms’er og opkald, chikane, hærværk og rygtespredning. Hændelserne kan virke harmløse, når de betragtes enkeltvis. Men den systematiske gentagelse kan skabe stor frygt og utryghed hos den udsatte. 

Seksualiseret vold kan betegnes som både en fysisk og en psykisk voldsform.

Seksualiseret vold er, når kvinden direkte eller indirekte bliver tvunget af en anden person til seksuelle handlinger eller bliver udsat for uønsket seksualiseret adfærd eller sprog. Den kan være at blive tvunget til sex, presset til former for sex, kvinden ikke har lyst til, fx mishandlende og nedgørende sex, prostitution og voldtægt. Og det kan være ved at tvinge kvinden til at gøre noget for at gøre partneren glad eller for at undgå negative konsekvenser, som fx fysisk vold eller anden straf.

Digital vold er, når kvinden bliver overvåget og kontrolleret, i forhold til hvem hun taler i telefon med eller chatter med, når kvinden modtager trusler om forskellige former for vold via digitale medier, får delt nøgenbilleder mod sin vilje eller får hacket sin telefon, så der skaffes adgang til personfølsomme oplysninger såsom opkald, sms’er og GPS.

Digital vold er en form for psykisk vold, der minder meget om stalking. Det særlige ved den digitale vold er, at overgrebene udelukkende foregår online, som på de sociale medier og på telefon.

Materiel vold kan være, når kvindens ting bliver ødelagt eller taget fra hende, fx private fotos der bliver klippet i stykker, tøj, makeup, møbler, legetøj eller mobil, der bliver kastet med eller udsat for hærværk.

Økonomisk vold er blandt andet, når kvinden bliver forhindret i at råde over egen økonomi, forhindret i at have en indtægt og dermed presset til at bede om penge, forhindret adgang til at vide noget om fælles økonomi, tvunget til at underskrive et lån eller blive gældsat på anden vis.