Kolding krisecenter logoFORLAD SIDE
Kolding krisecenter logo
FORLAD SIDE

Sådan arbejder vi

Formålet med ophold på krisecentret er først og fremmest, at du kommer i sikkerhed for volden og det samme gælder for dine børn.

Derudover får du en fast kontaktperson, som vil hjælpe dig med på det praktiske og med samtaler, så du kan få bearbejdet dine oplevelser og få hjælp til at du kan leve et et liv uden vold.

Du vil opnå en forståelse for voldens dynamikker og konsekvenser for dig og dine eventuelle børn. Derved øges erkendelsen af, at du er udsat for vold. Vi forsøger i samarbejde med dig at bearbejde voldens følgevirkninger og forbedre din trivsel og give dig redskaber til at tackle sin situation. På samme måde arbejder vi med børnene og samtale suppleres med leg og spil afhængigt af barnets alder og modenhed.

Under opholdet anvender vi vores viden ved de individuelle samtaler, gruppeforløb, i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere samt under fælles aktiviteter med andre beboere. Alle kvinder og børn på Kolding Krisecenter har en fast kontaktperson og vi arbejder ud fra et voldsfagligt, anerkendende og helhedsorienteret perspektiv.

Fællesaktiviteterne er for alle beboere. Det er fx fællesspisning, udflugter ud i naturen, hvor der arbejdes med mindfulness, kreative aktiviteter og håndarbejde.

En typisk uge:

En uge vil typisk forløbe med to samtaler med din kontaktperson og måske også en samtale med børnepædagogen. Der er dog også altid tid til en snak. Der kan også være samtaler med en økonomisk og en juridisk rådgiver, med din hjemkommunes socialrådgiver eller med politiet. Børnepædagogen vil tale med dine børn hver uge og dine børn vil blive passet, mens du er til fx psykolog.

Derudover får både du og børnene tilbudt en psykologsamtale og du kan deltage i gruppeforløbet sammen med de andre kvinder .

Børnene kan komme i et midlertidigt forløb i både børnehave og skole, mens de er på krisecentret.

Du laver selv din mad i det store køkken på 2. sal, men når der er fællesspisning, så kan du og dine børn lave mad sammen med børnepædagogen.

Der kan være en tur til søen med fiskenet eller en hyggestund med lærred og pensel ved havebordet.