Kolding krisecenter logoFORLAD SIDE
Kolding krisecenter logo
FORLAD SIDE

Kolding krisecenter - Hvem er vi

Vi er 11 ansatte, som sørger for, at krisecentret er bemandet hele døgnet.

Om søndagen er det frivillige, der dækker vagterne.

Det faglige personale på krisecentret har alle særlig viden og erfaringer om volden og dens konsekvenser. Vi kan derfor yde en specialiseret støtte til både dig og til dine børn. Vi rådgiver også gerne pårørende og andre fagpersoner, som har brug for det.

På krisecentret er der ansat følgende personer:

En daglig leder, som er uddannet socialrådgiver, sociolog og har en master i ledelse.

Tre pædagoger, som tilsammen har 45 års erfaring med krisecenterarbejdet.

Tre socialrådgivere, der tilsammen har 20 års erfaring med krisecenterarbejde og derudover 35 års erfaring som socialrådgiver

En praktisk medarbejder, som søger for at huset er hyggeligt, hjemligt og rent.

Tre pædagogmedhjælpere, som dækker aften/nattevagter. De sørger for for hyggeligt samvær og en støttende snak, hvis der er brug for det. De hjælper også med at holde huset opryddet og rent. Derudover har vi en bogholder tilknyttet en formiddag om ugen. Om søndagen er det frivillige, som sørger for at krisecentret er trygt og hyggeligt.

Psykologsamtalerne til både kvinder og børn varetages af to faste psykologer fra Kolding Kommunes Familie- og forebyggelse

Personalets opgaver er bl.a.:

 • at være kontaktperson for dig
 • at være kontaktperson for dine børn
 • at afholde samtaler med dine børn og med dig og dine børn
 • at give rådgivning og vejledning med udgangspunkt i din situation
 • at støtte til kontakt med relevante myndigheder
 • at give praktisk og pædagogisk bistand- at hjælpe med udslusning til egen bolig
 • at lave aktiviteter med dine og med jer alle samme i huset
 • at yde ambulant rådgivning, når voldsramte kvinder, pårørende og fagpersoner henvender sig telefonisk eller ved døren
 • at bidrage til lokalt og nationalt vidensdeling og -udvikling af fagområdet Vold i nære relationer
 • at udføre administrative opgaver
 • at sørge for indkøb, reparationer, rengøring og andre praktiske opgaver

"På Kolding Krisecenter får du støtte til at få et liv uden vold."

Britt M. Nielsen, leder Kolding Krisecenter