Det kan du gøre personligt, telefonisk eller skriftligt.
Eventuelt via sagsbehandler, familie, bekendte, politi, skadestue eller andre.


Vi har åbent hele døgnet alle ugens dage.

Målgruppen for ophold på Kolding Krisecenter er kvinder og deres børn, der er udsat for vold i nære relationer.

Der skal være tale om vold i ”den nære relation”, hvilket vil sige, at voldudøveren (M/K) er:

* Ægtefælle (eller tidligere ægtefælle)

* Samlever (eller tidligere samlever)

* Kæreste (eller tidligere kæreste)

* Forældre

* Søskende

* Egne og/eller stedbørn

 

Hvis du og eventuelt dine børn tager ophold hos os, støtter og rådgiver vi dig under hele forløbet. Det er samtaler om volden og det kan være afklaring i forhold til separation og skilsmisse, forældremyndighed og samvær, økonomi, bolig mv., herunder kontakt til kommune, statsforvaltning, politi, skadestue, familie og øvrig netværk.

Krisecentret ligger ca. 5 km fra banegården og busterminalen. Bybus nr. 8 og nr. 9 samt rutebil nr. 106 Kolding-Erritsø-Middelfart kører til Nr. Bjert. Kolding krisecenter har til huse i det tidligere plejehjem Basagerhus.