Kolding krisecenter logoFORLAD SIDE
Kolding krisecenter logo
FORLAD SIDE

Kursus: Hvem er voldsudøver?

Hvem bliver voldsudøver og hvornår ender det med drab?

Kurset vil give dig en grundlæggende forståelse af voldens mekanismer og en forståelse af voldsudøveren. Du vil som deltager blive klædt på til at tage den vanskelig samtale, hvis du har mistanke om, at der er vold i familien.

Der vil blive stillet skarpt på de mekanismer, der er i de voldelige forhold, og som også kan finde sted op til et kvindedrab.

Den ene underviser, Line Vaaben, vil fremlægge data og viden fra bogen ”En forudsigelig forbrydelse” og derigennem hjælpe os til at forstå, hvem der er gerningsmanden. For hvad ved vi om dem, deres profil og deres adfærd.

Hvilke mønstre går ofte forud for et partnerdrab, hvordan adskiller de sig fra risikofaktorer i voldelige forhold, og hvor stor betydning har omgivelsernes viden og indgriben.

Kurset vil give dig en grundlæggende forståelse af voldens mekanismer og en forståelse af voldsudøveren. Du vil som deltager blive klædt på til at tage den vanskelig samtale, hvis du har mistanke om at der er vold i familien.

Der vil blive stillet skarpt de mekanismer, der er i de voldelige forhold og som også kan finde sted op til et kvindedrab.

Kursus dagen vil også komme ind på, hvilken kulturelle og historiske betydning synet på ægteskab, skilsmisse og romantisk kærlighed har haft og stadig har, på vores forståelse af partnervold og partnerdrab.

Den anden underviser fra Dialog mod Vold vil give deltagerne en grundlæggende forståelse af voldens mekanismer og en forståelse af voldsudøveren.

Kurset vil give indsigt i, hvorledes det er muligt at arbejder med at hjælpe voldsudøveren til at ændre en voldelig adfærd. Deltagerne på kurset vil for indsigt i de forskellige adfærdsmønstre og reaktioner, der viser sig i den voldelige relation og hvilke signaler frontpersonalet kan være opmærksomme på i deres daglige arbejde.

Vold i nære relationer medfører komplekse problematikker og det får vi mulighed for at drøfte ud fra cases. I vil også få nogle konkrete redskaber til at håndtere de situationer i jeres arbejde, hvor du fornemmer, at der er noget helt galt i familien, men det opleves vanskeligt at blande sig og sætte ord på sin tvivl/fornemmelse. Det vil dreje sig om både hjælp til den voldsudsatte og til voldsudøveren.

Undervisere

Den ene underviser er journalist og redaktør og den anden er psykolog fra Dialog mod Vold som har stor erfaring med at arbejde med voldsudøvere.

En erfaren voldsfaglig medarbejder fra Kolding Krisecenter vil facilitere kursus dagen.

Form

Kurset vil bestå af undervisning, dialog og cases, hvor jeres erfaringer og udfordringer inddrages i undervisningen.

Der vil blive gode muligheder for dialog, sparring og networking.

Målgruppe for kurset

Alle fagpersoner, der kan komme i kontakt med partnervold igennem arbejdet, fx socialrådgivere ved kommunen, pædagoger på daginstitutioner, politi, sundhedspersonale på sygehuse m.fl.

Praktisk

Kurset afholdes på Kolding Uddannelsescenter (KUC)

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Kolding Krisecenter, hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til vores kurser. Vi tilbyder tre forskellige kurser, som med fordel kan tages samlet. Hvert enkelt kursus kan dog også tages for sig selv.

Vi har også mulighed for at skræddersy et tilbud til jeres arbejdsplads

Dato og tid: 27.05 2024 kl. 9-15

Sted: KUC (Kolding Uddannelsescenter) Ågade 27, 6000 Kolding

Pris: 1.000 kr. pr person ex moms. Prisen er inkl. forplejning.

Tilmeldingsfrist: 13.05.2024

Gennemføres ved minimum 12 deltagere.