Kolding Krisecenter yder hjælp til kvinder udsat for fysisk eller psykisk vold – med og uden børn.

Hjælpen består af:
Krisehjælp

Rådgivning

Sikkert midlertidigt botilbud til kvinder og børn, som ikke kan opholde sig i deres eget hjem

Ambulant rådgivning til voldsramte kvinder, pårørende og fagpersoner

Kontaktpersonsordning

Støtte til samarbejde til relevante myndigheder

Praktisk og pædagogisk støtte i forhold til børn

Opholdet sigter på et liv uden vold og afsluttes med støtte til genetablering.
Det er også en vigtig opgave for os, at informere offentligheden om mænds vold mod kvinder for at synliggøre og forebygge vold i familien.