Denne side henvender sig specielt til den kommunale sagsbehandler og andre instanser, der har kontakt til en voldsramt kvinde.

Målgruppe

Kvinder samt evt. deres børn, der er udsat for fysisk og/eller psykisk vold i nære relationer kan få midlertidig ophold på Kolding Krisecenter.

Kvinden skal være selvhjulpen og aktiv i egen sag.

Vi tilbyder endvidere ambulant rådgivning til voldsramte kvinder, pårørende og fagpersoner.

Der gælder særlige regler for kvinder med misbrug og psykiske lidelser samt kvinder udsat for handel til trafficking.

Visitationsprocedure

Lederen af krisecentret har indvisiterings- og udskrivningsretten. Henvendelse til krisecentret bør ske telefonisk i første omgang med forespørgsel om ledig plads.

Hvis kvinden er kommet hjemmefra uden penge og andre fornødenheder er det vigtigt at sagsbehandleren sikrer sig, at kvinden har mulighed for at klare sig frem til næste udbetaling. F. eks. købe bleer og andre personlige fornødenheder, da krisecentret ikke har mulighed for at yde dette.

Takster

Døgntaksten (bruttotakst) er kr. 2.044 kr. pr. døgn pr. 01.01.2019.

Derudover har kvinden med eller uden børn en egenbetaling på kr. 86 pr. døgn.
Egenbetalingen dækker WiFi, el og vask.