Kolding krisecenter logoFORLAD SIDE
Kolding krisecenter logo
FORLAD SIDE

Statistik 2014

Vi har i 2014 haft 124 kvinder og 100 børn boende i henholdsvis 1768 og 1857 døgn. (bemærk: antallet af kvinder og børn er reelt mindre, idet samme kvinde kan være registreret/indskrevet i flere mdr., og dermed blive talt med flere gange) Belægningsprocenten har gennemsnitlig været på 74. Det skal bemærkes, at der ikke blev indskrevet nye kvinder i et par måneder i forbindelse med flytning fra Blæsbjerggade til Nr. Bjertvej, og at stedet i forbindelse med flytningen blev opnormeret fra 5 kvinder til 7 og fra 8 børn til 12 pr. 01.04.14.

Vi har haft 331 henvendelser i 2014. Af dem har vi afvist 144 fordelt som følgende:

92 har vi afvist pga. manglende plads.

12 har vi afvist pga. manglende plads til medfølgende børn.

6 har vi afvist af sikkerhedsmæssige årsager.

15 har vi afvist, fordi de var udenfor målgruppen – hjemløs/misbrug/psykisk syg.

19 har vi afvist pga. andre årsager, f.eks. vold ikke i nære relationer. 78 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads.

191 har modtaget rådgivning, heraf 169 telefonisk, 21 personligt og 1 skriftligt.

December

Vi har haft 9 kvinder og 6 børn boende i dec, som har været her i henholdsvis 112 og 69 døgn.

Belægningsprocenten er på 52.

Vi har haft 28 henvendelser i dec. Af dem har vi afvist 7. 1 pga. psykisk sygdom, 2 pga. misbrug, 1 hvor der ikke var plads til medfølgende børn, 2 af sikkerhedsmæssige årsager og 1 pga. at volden ikke var i nære relationer. 10 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 28 henvendelser har 22 modtaget rådgivning – 19 telefonisk, 3 personligt.

November

Vi har haft 11 kvinder og 12 børn boende i henholdsvis 181 og 267 døgn.

Belægningsprocenten er 86.

Vi har haft 34 henvendelser. Af dem har vi afvist 14. 11 pga. manglende plads, 1 af sikkerhedsmæssige årsager, 1 udenfor målgruppe og 1 pga. behov for nærmere afklaring. 6 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 34 henvendelser har 22 modtaget rådgivning – 20 telefonisk og 2 personligt.

Oktober

Vi har haft 10 kvinder og 1 børn boende i henholdsvis 211 og 312 døgn.

Belægningsprocenten er på 97.

Vi har haft 30 henvendelser. Af dem har vi afvist 20. 14 pga. manglende plads, 4 pga. manglende plads til medfølgende børn, 1 pga. psykisk sygdom og 1 af sikkerhedsmæssige årsager. 4 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 30 henvendelser har 17 modtaget rådgivning, 14 telefonisk, 2 personligt og 1 skriftligt.

September

Vi har haft 14 kvinder og 20 børn boende i henholdsvis 169 og 196 døgn.

Belægningsprocenten er 81.

Vi har haft 27 henvendelser. Af dem har v i afvist 8. 4 pga. manglende plads, 1 pga. manglende plads til medfølgende børn, 1 pga. misbrug, 1 af sikkerhedsmæssige årsager og 1 der ikke var voldsramt. 12 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 27 henvendelser har 17 modtaget rådgivning, 15 telefonisk og 2 personligt.

August

Vi har haft 12 kvinder og 10 børn boende i henholdsvis 214 og 258 døgn.

Belægningsprocenten er på 99.

Vi har haft 24 henvendelser. Af dem har vi afvist 10 pga. manglende plads. 3 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 24 henvendelser har 13 modtaget rådgivning, 10 telefonisk og 3 personligt.

Juli

Vi har haft 13 kvinder og 10 børn boende i henholdsvis 207 og 242 døgn.

Belægningsprocenten er på 95.

Vi har haft 23 henvendelser. Af dem har vi afvist 15. 13 pga. pladsmangel og 2 pga. boligløshed. 6 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 23 henvendelser har vi haft 8 rådgivninger, alle telefoniske.

Juni

Vi har haft 18 kvinder og 13 børn boende i henholdsvis 165 og 146 døgn.

Belægningsprocenten er på 79.

Vi har haft 36 henvendelser. Af dem har vi afvist 10. 8 pga. manglende plads og 2 pga. psykisk sygdom. 16 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 36 henvendelser har 23 modtaget rådgivning – 22 telefonisk og 1 personligt.

Maj

Vi har haft 11 kvinder og 6 børn boende i henholdsvis 161 og 110 døgn.

Belægningsprocenten er på 74.

Vi har haft 31 henvendelser. Af dem har vi afvist 14. 11 pga. manglende plads, 1 pga. boligløshed og 1 pga. psykisk ustabilitet. 10 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 31 henvendelser har 17 modtaget rådgivning – alle telefonisk.

April

Vi har haft 5 kvinder og 1 barn boende i henholdsvis 45 dage og 1 dag.

Belægningsprocenten er på 21.

Vi har haft 13 henvendelser. Af dem har vi afvist 4. 3 pga. manglende ibrugtagningstilladelse efter flytning og 1 af sikkerhedsmæssige årsager. 2 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 13 henvendelser har 10 modtaget rådgivning – alle telefonisk.

Marts

Vi har haft 5 kvinder boende i 65 dage, ingen børn.

Belægningsprocenten er på 82.

Vi har haft 23 henvendelser. Af dem har vi afvist 11 pga. flytning og 1 pga. manglende ressourcer til at løse kvindens problemer. 3 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 23 henvendelser har 14 modtaget rådgivning – 11 telefonisk og 3 personligt.

Februar

Vi har haft 8 kvinder og 4 børn boende i henholdsvis 117 og 84 døgn.

Belægningsprocenten er på 84.

Vi har haft 23 henvendelser. Af dem har vi afvist 13. 10 pga. manglende plads, 1 pga. manglende plads til medfølgende børn, 1 pga. psykisk sygdom og 1 pga. misbrug.

4 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 23 henvendelser har 10 modtaget rådgivning – 8 telefonisk og 2 personligt.

Januar

Vi har haft 8 kvinder og 6 børn boende i henholdsvis 121 og 172 døgn. Belægningsprocenten er på 78.

Vi har haft 39 henvendelser i januar. Af dem har vi afvist 17. 10 pga. manglende plads, 5 pga. manglende plads til medfølgende børn og 2 pga. boligløshed.

12 har efterspurgt plads, hvor vi har haft plads. Af de 39 henvendelser har 18 modtaget rådgivning – 15 telefonisk og 3 personligt.