Hvorfor går du ikke bare?

At komme ud af et voldeligt forhold eller måske et mønster af tilbagevendende voldelige forhold kan være en smertelig og vanskelig proces.

Årsagerne kan f.eks. være at du:
– Elsker din partner.
– Håber, at du kan hjælpe din partner til at holde op med at udøve vold.
– Ønsker, at dine børn skal bo med begge forældre.
– Frygter, at din partner får forældremyndigheden over jeres børn efter et  brud.
– Frygter, at du ikke kan beskytte dine børn, hvis din partner får samvær med dem efter bruddet.
– Oplever, det er nemmere at håndtere volden, når du er sammen med din partner og kan vurdere hans stemning.
– Ikke kan overskue et opbrud i dit liv, praktisk, økonomisk og/eller mentalt.
– At du mangler støtte fra omgangskredsen og familien til at fortage et brud, eller at du, af forskellige årsager, ligefrem opfordres til at blive i forholdet.

Volden kan også have gjort, at du:
– Har lært at leve med volden og betragter den som normal.
– Fortrænger eller bagatelliserer volden for at kunne leve med den.
– Påtager dig skylden for volden.
– Har mistet selvtilliden og troen på din egen vurderings- og handleevne.
– Har isoleret dig for at undgå spørgsmål om din adfærd eller mærker efter volden og dermed har mistet dit netværk.
– Er blevet isoleret fra andre af din partner, f.eks. af jalousi.

Voldens konsekvenser:
Konsekvenserne af vold kan vise sig både fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og praktisk.

Almindelige symptomer hos personer udsat for vold:
– Depression og angst.
– Søvnforstyrrelser.
– Forstyrret tidsfornemmelse.
– Forvirring, irritabilitet og koncentrationsbesvær.
– Vanskeligheder ved at træffe beslutninger.
– Selvbebrejdelser og lavt selvværd.
– Misbrug.
– Isolation.
– Stærke reaktioner på små forandringer i tilværelsen.